Naším cílem je účinná pomoc obětem církevních pracovníků.

Důležité informace

 

Prevence sexuálního násilí páchaného na osobách mladších i starších 18 let.
Německá biskupské konference

Pokyny jak postupovat při zjištění sexuální zneužívání v kontextu církve.
Švýcarská biskupská konference

Ochrana mladistvých před sexuálním zneužíváním v církvi.
Kanadská biskupská konference

Charta na ochranu dětí a nezletilých.
Biskupská konference...

Připravili jsme pro vás seznam literatury týkající se sexuálního zneužívání napříč různými žánry.

"Je nezbytné, abychom jako církev dokázali s bolestí a hanbou připustit a odsoudit hrůzné skutky, které spáchaly zasvěcené osoby, kněží a všichni ti, jejichž posláním je dohlížet na ty nejzranitelnější a pečovat o ně. Prosme za odpuštění hříchů vlastních i cizích." (Papež František)

Duchovní má jako ten, "za nímž stojí Bůh", velký potenciál
k pomoci a podpoře, zároveň však také k destrukci. Substantiva "zneužívání" a "církev" by se neměla vyskytovat vedle sebe, dokonce ani v jedné větě, ani v nadpisu článku, který se pokouší nad touto skutečností, k níž v církvích, žel Bohu, dochází, zamyslet.