Naším cílem je účinná pomoc obětem církevních pracovníků

Poradna církevních právníků

Na této stránce naleznete dotazy našich klientů, na které odpovídali církevní právníci. 

Co dělat, když kněz nechce říci farníkům, kdo je členem ekonomické rady farnosti?

  • Podle kán. 537 CIC je v každé farnosti ekonomická rada, která se řídí mimo jiné normami stanovenými diecézním biskupem.Tyto normy pak mohou poskytnout odpověď, jak postupovat, jestliže farář odmítá farníkům sdělit jména členů ekonomické rady farnosti.
    Obecně je v těchto stanovách určeno, že členové ekonomických rad mají být ustanoveni před farním společenstvím, případně mají být jména takto ustanovených členů oznámena farnosti, v některých diecézích stanovy obsahují ustanovení o nahlášení jmen členů ekonomických rad děkanovi, generálními vikáři apod.
    Jestliže farář odmítá farníkům sdělit jména členů ekonomické rady, je možné v první fázi faráře s odkazem na příslušné ustanovení příslušných stanov příslušné diecéze opětovně požádat o sdělení jmen členů ekonomické rady. V druhé fázi je možné se obrátit s žádostí o sdělení těchto jmen na příslušného děkana, generálního vikáře apod. V závislosti na konkrétních stanovách.Žádejte vždy písemně, stačí na emailem, ale na email daného úřadu, který je dostupný na webu, nikoliv na soukromý email. Stanovte datum k odpovědi například 14 dní. Pokud nikdo neodpovídá postupujte o stupeň výše. Jestliže Vám nikdo neodpovídá, nebo potřebujete věc konzultovat napište nám. 


Pokud máte dotaz, který zde nebyl položen a zodpovězen, můžete použít níže uvedený formulář a svoji otázku nám zaslat. Pokusíme se odpovědět v co nejkratším čase.