Duchovní má potenciál k pomoci i destrukci

03.02.2019

Duchovní má jako ten, "za nímž stojí Bůh", velký potenciál
k pomoci a podpoře, zároveň však také k destrukci. Substantiva "zneužívání" a "církev" by se neměla vyskytovat vedle sebe, dokonce ani v jedné větě, ani v nadpisu článku, který se pokouší nad touto skutečností, k níž v církvích, žel Bohu, dochází, zamyslet.