Když dva dělají totéž, není to totéž?

21.02.2019

Rozhodli jsme se reagovat na masivní nátlakovou kampaň, která probíhá na poli soukromém, ale také v médiích a která má za cíl očernit dobré jméno společnosti Pro čistou církev
a učinit ji tak
 v očích veřejnosti nedůvěryhodnou. Nevystupujeme proti církvi ani jejím představitelům. Nechceme špinit církev a diskreditovat její pracovníky. Jen se snažíme pomoci spravedlnosti. Pravda nemá žádné znaménko a přívlastek, není poloviční, není majetkem biskupství. Pravda je jen jedna. Pokud sloužíme Pravdě, máme přece stejný cíl, čímž je spravedlnost. 


Rozek musí pryč!

Již před spuštěním webových stránek byli někteří naši spolupracovníci nuceni čelit výhrůžkám
a intenzivnímu nátlaku ze strany církve. Proto jsme dodnes, kvůli jejich ochraně, oficiálně nezveřejnili
žádná jména. Panu Rozkovi bylo důrazně doporučeno, aby zanechal jakýchkoliv aktivit ve spojitosti

s pomocí obětem zneužívání, a to přesto, že jsme se několikrát snažili o dialog s vrcholnými církevními představiteli. Na naše výzvy a snahu však nikdo nikdy oficiálně nereagoval. Po třech letech ve službě církevního soudce a asistenta exorcisty bylo panu Rozkovi dne 15. 2. písemně oznámeno, že končí v obou zmíněných funkcích. Důvodem odvolání je údajná ztráta "bezvadné pověsti" (srov. kán. 1421 § 3). Ptáme se, jak tato ztráta "bezvadné pověsti" vznikla, když ještě den před tím dostal písemné poděkování od pana kardinála Dominika Duky a v loňském roce také vyznamenání za vynikající práci pro soud brněnského biskupství? 

Martina Jandlová, mluvčí brněnského biskupství, v rozhovoru pro MF DNES uvedla, že: "Důvodem odvolání (Jana Rozka) ... je skutečnost, že jeho veřejné aktivity nejsou slučitelné s úřadem soudce, který musí za všech okolností zůstat nestranný a v jednotě se svými nadřízenými."
Předpokládáme, že "nestrannost a jednota s nadřízenými", v tomto případě znamená společný zájem obou stran na spravedlivém vyšetření všech potenciálních trestných činů, potrestání viníků a snahu pomoci obětem. Cíl by tedy měl být společný... ale? Přes to všechno byl pan Rozek byl odvolán z obou funkcí, které vykonával.
Jak mohou aktivity v rámci organizace Pro čistou církev negativně ovlivňovat práci asistenta exorcisty,  netušíme.

Mimo církev pomoc nehledej!

Česká biskupská konference ve svém prohlášení ze dne 6.2. tvrdí o projektu Pro čistou církev, že:
"... se jedná o soukromou iniciativu pana Rozka a v žádném případě nedoporučuje vyhledávat pomoc prostřednictvím kontaktů uvedených na jeho webových stránkách." Dále pak ujišťuje, že: "přijala taková preventivní opatření, aby Církev zůstávala i nadále bezpečným místem pro děti a mládež."

S tím, že se jedná o soukromou aktivitu pana Rozka, souhlasíme, pan Rozek se však v církvi dlouhodobě angažoval, a právě díky svým zkušenostem měl možnost objektivně zhodnotit, že ne všechny procesy jsou v církvi nastaveny tak, jak je potřebné, a že nejsou vždy plně funkční. O tom svědčí např. i to, že ČBK jmenovala členy komisí pro pomoc obětem sexuálního zneužívání až po spuštění webu pana Rozka, jako by bylo potřeba veřejnosti ukázat, že také na církevním poli se
v tomto ohledu něco pozitivního děje. Prohlášení ČBK navíc zmiňuje pouze ochranu dětí
a mládeže. Obětí se však může stát úplně každý. A ne vždy se problém musí týkat sexuálního násilí. Ve skutečnosti existuje mnoho různých způsobů nemorálního a odsouzeníhodného jednání, jehož oběti se v praxi nemají na koho obrátit.

Pokud ČBK uvádí, že nedoporučuje vyhledávat pomoc prostřednictvím našeho webu a kontaktů, ptáme se proč? A ČBK by tuto otázku měla být schopna adekvátně zodpovědět. Není snad v církvi důležitý dialog? Neměla by církev aktivně spolupracovat také s odborníky z řad laiků? Proč hned špinit snahu o dobrou věc? Proč si prvně nezjistit všechna fakta, souhlasit se schůzkou a nezačít spolupracovat? 

Náš cíl je jasný!

Nejsme proti představeným. Za naše otce biskupy se modlíme a vše konáme v církvi a pro církev. Církev je tajemné tělo Kristovo a každý pokřtěný je jeho součástí. Tedy i VY. Všichni máme zodpovědnost za stav církve u nás ve farnosti, diecézi, vlasti. Církev milujeme a jsme ochotni pro ni
i trpět, proto, abychom pomohli obětem zneužívání moci. Přes veškerý nátlak, komplikace
a pronásledování, kterých jsme v posledních týdnech svědky, budeme v naší práci pokračovat
a všechny potřebné vyzýváme, aby neměli strach se na nás s prosbou o pomoc obrátit.
Neboj se, já budu s tebou... (Izajáš 43,5) 

  • I když na Vás bude vyvíjen nátlak, abyste své problémy neřešili
    a nezveřejňovali.
  • I když si myslíte, že máte málo důkazů.
  • I když máte pocit, že Váš názor nic neznamená.
  • I když se nejedná zrovna o sexuální zneužití, ale o jiné nemorální jednání.
  • I když už třeba od daného problému uplynula dlouhá doba.

Nebojte se a řekněte si o pomoc!