Zneužití moci nátlakem či jednání v rozporu s předpisy a kanonickým právem

06.02.2019

Propustil Vás kněz z ekonomické rady farnosti bezdůvodně? Pronajímá farnost ekonomické statky pod cenou spřízněným lidem? Nárokuje si představený moc, která mu nepřísluší? Také o těchto problémech se          s námi můžete bezplatně poradit.