Komunikace pana Rozka s Arcibiskupstvím pražským

16.05.2019

Rozhodli jsme se zveřejnit komunikaci mezi panem Rozkem a AP ohledně schůzky Jana Rozka a pana kardinála Dominika Duky. Činíme tak proto, abychom vnesli světlo do nejrůznějších dezinformací, které se šíří napříč internetem.
Od začátku pan Rozek očekával schůzku mezi čtyřma očima a nikdy mu nebylo řečeno, že tomu tak nebude. Dokonce už na začátku upozorňoval, že pokud to tak není, tak se musí na podmínkách schůzky obě strany opětovně dohodnout. 
Pan Němec po schůzce přiznal, že již 3 týdny dopředu aktivně vyhlédával další lidi na schůzku, ale přitom to celou dobu tajil a pana Rozka nechával při tom, že schůzka je mezi čtyřma očima. Až poté, co se pan Rozek znovu výslovně zeptal, tak mu 
pan Němec sdělil, že přijdou další lidé.
Na poslední email, kde pan Rozek opětovně žádal jiné místo setkání atd., již nikdo neodpověděl. Do poslední chvíle čekal nějakou komunikaci s AP, bohužel nikdo již nekomunikoval. Tak tedy Fiat Lux:


1. E-mail pana Rozka ze dne 13. 5. 2019 adresovaný sekretáři pana kardinála. (zůstal bez reakce)

2. E-mail pana Rozka ze dne 13. 5. 2019 směřovaný už přímo na pana kardinála D. Duku. 

3. E-mailová odpověď od pana JUDr. ICLic. Ronalda Němce, Ph.D., advokáta pana kardinála D. Duky ze dne 13. 5. 2019 (v pozdních večerních hodinách)

4. E-mail pana Rozka určený panu kardinálovi ze dne 14. 5. 2019, ve kterém chce řešit podrobnosti schůzky ohledně které stále panují pochybnosti.
(na tento e-mail už nikdo nereagoval) 

5. Komunikace přes aplikaci WhatsApp mezi panem Rozkem a Ronaldem Němcem.