Pomáháme obětem trestných a jiných nemorálních činů ze strany církevních zaměstnanců.

Snažíme se pomáhat obětem trestných i jiných morálně špatných činů, které spáchali zaměstnanci římskokatolické a řeckokatolické církve v ČR i na Slovensku. Reagujeme tak na četná vyjádření svatého otce Františka i na nařízení Kongregace pro nauku víry, že každá místní církev má vytvořit systém, který by pomáhal těmto obětem. Papež František velice jasně formuloval diagnózu těchto skandálů, které jsou dle jeho soudu důsledkem elitářství a klerikalismu
v církvi: 

"Na začátku nestojí sexuální zneužití, nýbrž zneužití moci a svědomí. Zneužití moci skutečně existuje - kdo z nás by neznal nějakého autoritářského biskupa? V církvi se vždy vyskytovali autoritářští biskupové či řeholní představení. Autoritářství je druhem klerikalismu, který spolu
s elitářstvím podporuje veškeré formy zneužívání." (Papež František)

Uvědomujeme si, že většina zaměstnanců církve dělá maximum a slouží Bohu a lidem podle svého nejlepšího svědomí. Pokud jde o trestnou činnost i jakékoliv jiné nemorální chování, toho se dopouští opravdu malé procento kněží. Pokud však taková situace nastane, je třeba nezavírat před ní oči, nekrýt pachatele a vše řádně vyšetřit. To je také naším cílem.

Nepřejeme si nikoho bezdůvodně očerňovat, skandalizovat 
a šířit v povědomí veřejnosti negativní obraz církve. Naopak, věříme, že církev má být symbolem jednoty celého lidstva v Kristu; té jednoty, k níž jsou povoláni všichni a která se zjeví až na konci věků, ale uskutečňuje se ve skrytu už teď. Avšak jak učil sv. Augustin: "Mnozí, kteří si myslí, že jsou uvnitř, jsou ve skutečnosti venku - a mnozí, kteří si myslí, že jsou venku, jsou ve skutečnosti uvnitř církve."

Jako laičtí členové katolické církve nechceme dělat kompromisy s právem a spravedlností a chceme působit nezávisle na církevní hierarchii. S církevními představiteli máme však společný úkol - tím je vzájemná spolupráce - pomoc obětem, odsouzení agresorů
a nastavení mechanismů, které v budoucnu zabrání, aby k špatnému jednání docházelo.

Obětem nabízíme kontakty na psychology, církevní i světské právníky a policii. Nabízíme nebo zprostředkujeme pomoc a to v rozsahu, o jaký budeme požádáni. Nevyvíjíme žádný nátlak, snažíme se potřebné přijmout a vyslechnout. Rozhodnutí, co s jejich případem dále, je vždy a plně pouze v jejich kompetenci.

Naším cílem je dobro oběti a spravedlnost k agresorům. Pomůžeme církvi vyhledat
a postihnout viníky. I díky tomu se církev očistí a stane se místem, kde vládne spravedlnost. Oddělíme "vlky od ovcí".

Tato služba je určena všem lidem, věřícím i nevěřícím, kteří byli poškozeni někým, kdo vystupoval jménem římskokatolické i řeckokatolické církve. Tedy biskupem, knězem, řeholníkem, řeholnicí nebo laikem, který jednal ve službách církve, nebo byl zaměstnancem církve. Pomáháme také služebníkům církve, kteří byli poškozeni jiným služebníkem, např. představeným, spolubratrem, spolusestrou.  Ať už se jedná o instituty zasvěceného života nebo diecézní kněze a jáhny.

Kontakt

ICLic. Mgr. Jan Rozek
Dolní 61
691 63 Velké Němčice
 
E-mail:
pomoc@procistoucirkev.czKontaktní tel.:
+420 777 118 971 

Spolupracující
 psycholog
PhDr. Ivo Oral
Hornická poliklinika
Ostrava

E-mail:
ivo.oral@hpo.agel.cz 
Kontaktní tel.:
+ 420 775 718 004
 

Speciální pedagog
Mgr. Dagmar Čajánková
ped.-psych. poradna 
Email: dagmar.cajankova

@seznam.cz
Kontaktní tel.: 
+420 732 659 774  

Podpořte nás!


Hledáme další kněze 
s otevřeným srdcem,
kteří mohou poskytnout 
duchovní doprovázení obětem zneužívání.

Za Vaši pomoc děkujeme!Upozorňujeme, že neoznámení trestného činu se trestá podle
§ 368 trestního zákoníku 

č. 40/2009 Sb. Trestně odpovědný není   ten, kdo nemohl oznámení učinit, aby sebe nebo osobu blízkou neuvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestní stíhání.